lørdag 25. februar 2012

اسکار و انتخابات


دوستان فردا برنامهٔ اسکار هست، و به احتمال زیاد فیلم زیبا اصغر فرهادی جایزه  خواهد گرفت و دوباره برای ایران کشور عزیزمان افتخار کسب خواهد کرد، و در این روزهای سخت و دشوار دوباره لبخندی بر لبهای ما خواهد گذاشت.ولی‌ خواستم چند نکته بسیار مهم را یادآوری کنم به زودی انتخابات مجلس هست و ما بر این عهد شده‌ایم که آنرا تحریم کنیم و در خانه بشینیم و اعتراض خود را یک روز قبل از انتخابات به گوشه جهانیان برسانیم و ما نیاز به اطلاع رسانی وسیع داریم. ما نباید این فرصت طلای را از دست بدهیم و امیدوارم دوستان به این نکته مهم توجه کنند و به اطلاع رسانی قوی در مورد انتخابات ادامه دهند و نگذارند خوشحالی جایزه اسکار این کار بزرگ اطلاع رسانی ما را کم رنگ کند.

lørdag 11. februar 2012

۱ سال گذشت

خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته‌ا‌م
۲۵ بهمن به یاد محمد مختاری دوباره سبز می‌شویم

tirsdag 7. februar 2012

۲۵ بهمن اگر نیای‌ مدیونی

مدیونی به ندا، سهراب، محمد،ژاله، و تمامی شهدای راه آزادی
مدیونی به زندانی‌های سیاسی، و کسانی‌ که بخاطر من و تو در حبس خانگی هستند
مدیونی به بچهای کار، که در یک کشور ثروتمند دارن زندگی‌ میکنند ولی‌ با بدبختی روزشان شب می‌شه
مدیونی به من که هم وطنت هستم اگر من را در خیابان تنها رها کنی‌
مدیونی به فرزندت که باید در یک کشوری بدون آزادی زندگی‌ کنه
از همه مهمتر مدیونی به ایران به وطنت
پس بیا دوباره دست در دست هم آزادی را فریاد کنیم