tirsdag 7. februar 2012

۲۵ بهمن اگر نیای‌ مدیونی

مدیونی به ندا، سهراب، محمد،ژاله، و تمامی شهدای راه آزادی
مدیونی به زندانی‌های سیاسی، و کسانی‌ که بخاطر من و تو در حبس خانگی هستند
مدیونی به بچهای کار، که در یک کشور ثروتمند دارن زندگی‌ میکنند ولی‌ با بدبختی روزشان شب می‌شه
مدیونی به من که هم وطنت هستم اگر من را در خیابان تنها رها کنی‌
مدیونی به فرزندت که باید در یک کشوری بدون آزادی زندگی‌ کنه
از همه مهمتر مدیونی به ایران به وطنت
پس بیا دوباره دست در دست هم آزادی را فریاد کنیم

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar